MP5022A

16V, 12A, 3mΩ 低导通阻抗,带电流监测功能的热插拔保护芯片

MP5022A

16V, 12A, 3mΩ 低导通阻抗,带电流监测功能的热插拔保护芯片

正在供货产品型号

MP5022AGQV-P MP5022AGQV-Z

P&Z的含义 显示更多

MP5022A Resources

设计资源

技术文档
文档类型
文件名
Application Note
Application Note
元件库,封装库和 3D 模型
文档类型
文件名
Mechanical Model
3D STEP Model
30种以上格式 Show more
Cad Symbols 元件库 (36)
Cad Footprints 封装库 (34)
Cad 3D Models 3D 模型 (15)

直接从MPS购买了解更多我们的评估板套件
质量方针和证书
所有 MPS 产品都保证无铅,无卤素,并且遵守 RoHS 规范。详情请见“环境认证”。