LED驱动器

灵活的设计
可调光模式

超凡的性能
低电磁干扰

告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计

MPS 为您提供了可靠而高性价比的 LED 驱动器,可满足包括车前灯至车尾灯在内的所有类型汽车照明需求。大部分驱动器集成了灵活的调光模式和故障检测功能,采用紧凑型封装,助力设计师实现新颖独特的照明形式。

参数显示栏
状态
最小输入电压(V)
最大输入电压(V)
最大输出电压(V)
LED 开路保护
类型
最大输出电流(A)
反馈电压 (V)
最大开关频率(kHz)
静态电流(mA)
关断电流(µA)
导通阻抗(mΩ)
同步
等级
封装
MPL
最小输入电压(V)
最大输入电压(V)
最大输出电压(V)
LED 开路保护
类型
最大输出电流(A)
反馈电压 (V)
最大开关频率(kHz)
静态电流(mA)
关断电流(µA)
导通阻抗(mΩ)
同步
等级
封装
Buck-Boost
Buck
Low-Side Buck
Boost
Automotive
QFN-10 (3x3)
QFN-13 (2.5x3)
QFN-17 (3x5x1.6)
QFN-24 (4x4)
QFN-6 (3x3)
SOIC-14
TSOT23-8
TSSOP28 EP
QFN-17 (3x5)
QFN-19 (3x4)
Wettable Flank
SOIC-8-EP
Has MPL
MPQ7200
新产品

42V,1.2A 升降压(Buck-boost)或 3A 降压(Buck)同步 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证

6 42 18 Yes Buck-Boost, Buck 1.2 or 3 0.57 2300, 1150 1.2 30 Automotive QFN-19 (3x4), Wettable Flank 0
MPQ24833-B
新产品

Industrial/Automotive-Grade 55V, 3A, LED Driver, AEC-Q100 Qualified

4.5 55 Yes Buck-Boost 3 0.2 420 0.6 6 150 Automotive SOIC-8-EP 0
MPQ4425B-AEC1
新产品

High-Efficiency, 1.5A, 36V, 400kHz, Synchronous, Step-Down, LED Driver, AEC-Q100 Qualified

4 36 Yes Buck 1.5 0.2 400 0.6 12 85/50 Automotive QFN-13 (2.5x3), TSOT23-8 0
MPQ7220-AEC1
新产品

6-Channel, Max 100mA/Ch Boost LED Driver, AEC-Q100 Qualified

3.5 36 Yes Boost 0.1 2200 5 1 100 Automotive QFN-24 (4x4), TSSOP28 EP 0
MPQ4425M-AEC1
正在供货

汽车级高效率 1.5A、36V、2.2MHz 同步降压 LED 驱动器

4 36 Yes Buck 1.5 0.2 2200 0.6 12 Automotive QFN-17 (3x5x1.6) 0
MPQ2489-AEC1
正在供货

6V-60V,1A,降压 LED 驱动器,带滞环控制、DC 和 PWM 调光控制,符合AEC-Q100认证

6 60 57 Yes Low-Side Buck 1 0.2 600 1 65 500 Automotive QFN-6 (3x3) 0
MPM6010-AEC1
正在供货

集成电感的汽车级 36V、1.5A、高效率模块、同步降压 LED 驱动器

4 36 Yes 1.5 0.2 2200 0.6 12 Automotive QFN-17 (3x5) 0
MPQ4425A-AEC1
新产品

高效率 1.5A、36V、2.2MHz 同步降压 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证

4 36 Yes Buck 1.5 0.2 2200 0.6 12 50 Automotive QFN-13 (2.5x3) 0
MPQ2483A-AEC1
正在供货

55V、2.5A 可调频率 LED 驱动器,符合 AEC-Q100 认证

4.5 55 55 Yes Buck-Boost, Low-Side Buck 2.5 0.198 1350 0.8 3.4 280 Automotive QFN-10 (3x3), SOIC-14 0
No more part left for display.